สถานทูตไทย กรุงเทลอาวีฟ เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ที่โรงแรม Dan Panorama กรุงเทลอาวีฟ http://winne.ws/n29099

2.9 พัน ผู้เข้าชม
สถานทูตไทย กรุงเทลอาวีฟ เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว

       สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ที่โรงแรม Dan Panorama กรุงเทลอาวีฟ


* ที่อยู่ Kaufmann St. 10, Tel Aviv Yafo

* โลเคชั่น : https://maps.app.goo.gl/LhU9LgQRfdyic9n87?g_st=il

* หมายเลข hotline สถานเอกอัครราชทูตฯ : 055-271-2201 , 053-245-2826 และ 054-636-8150

* หมายเลขศูนย์พักพิง : 050-443-8094 (เบอร์ใหม่)


       จึงขอแจ้งพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศและสามารถเดินทางมาด้วยตนเองให้เดินทางมาที่ศูนย์พักพิงดังกล่าว

       สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง โปรดติดต่อ hotline หรือหมายเลขศูนย์พักพิงค่ะ

        ด้วยความห่วงใย จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   Royal Thai Embassy, Tel Aviv

แชร์