แสงแห่งสันติภาพโลก ปีที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญทุกท่านร่วมจุดแสงประทีป ในช่วงเย็นของ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 http://winne.ws/n38

641 ผู้เข้าชม

แสงแห่งสันติภาพโลก ปีที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมจุดประทีปแสงธรรมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดศักราชใหม่ ของปีใหม่ไทย ณ สวนเบญจศิริ     ถ. สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

 มีรถบัสสาธุชน รับ-ส่งร่วมงานฟรี ที่หน้าสำนักงานใหญ่ ณ วัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก สถาบันดวงตะวันสันติภาพ (The Sun Of Peace)

กำหนดการ จุดประทีปแสงเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

แสงแห่งสันติภาพโลก ปีที่ 3     ณ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

แสงแห่งสันติภาพโลก ปีที่ 3     ณ กรุงเทพมหานคร
แชร์