"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว

6มิ.ย.59"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนา เข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ณ สถานีตำรวจพลับพลาไชย กทม. ฐานกระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) ด้วยการนำข้อความเท็จใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงทวิตเตอร์ส่วนตัว http://winne.ws/n4083

786 ผู้เข้าชม
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว

วันนี้ (6 มิ.ย. 59) เวลา 10.00 น.

"ชมรมแสงตะวัน" 

ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษ "นายสมเกียรติ อ่อนวิมล" ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในข้อหากระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) ด้วยการนำข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว ซึ่งถือเป็นการส่อเจตนาไม่หวังดีต่อวัดพระธรรมกายและชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อวัดพระธรรมกายทั่วโลก

ณ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 กรุงเทพฯ

และ เวลา 14.00 น.

"กลุ่มรักพระพุทธศาสนา" 

ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษ "นายสมเกียรติ อ่อนวิมล" ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในข้อหากระทำผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) ด้วยการนำข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว 

ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เช่นเดียวกัน

"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
"ชมรมแสงตะวัน"และกลุ่มรักพระพุทธศาสนาเข้าแจ้งความกล่าวโทษนายสมเกียรติ อ่อนวิมล ฐานผิด พ.ร.บ. คอมฯ ม.14 (1)ใส่ร้าย "วัดพระธรรมกาย" ลงtwitterส่วนตัว
แชร์