พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2559 - 25 มีนาคม 2559 การคาดหมายความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน http://winne.ws/n537

706 ผู้เข้าชม
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2559 - 25 มีนาคม 2559
การคาดหมาย ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนบางแห่ง 

ส่วนในช่วงวันที่ 24-25 มี.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก โดยอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อควรระวัง   ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนานๆ สำหรับเกษตรกรควรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและดื่มน้ำบ่อยๆขณะที่ดำเนินกิจกรรมในระยะนี้ ส่วนในช่วงวันที่ 24-25 มี.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย

 
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 24-25 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม. /ชม. ในวันที่ 25 มี.ค. โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 25 มี.ค. มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. 


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร 

 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
ออกประกาศ 19 มีนาคม 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา : www.tmd.go.th

ขอบคุณภาพจาก www.google.com

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
แชร์