ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..

กำลังฮิต เมื่อตำรวจแห่บุกลุยตรวจยึดวัดอ้างเหตุวัดทับที่ป่าสงวน... แต่ร.ศ.๑๑๒ บอกว่าที่ธรณีสงฆ์ ฯ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี... http://winne.ws/n6633

8.9 พัน ผู้เข้าชม
ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 มาตรา 6 กล่าวว่า

" ที่วัด และ ที่ขึ้นวัดนั้น จำแนกตามพระราชบัญญัตินี้เป็น 3 อย่าง คือ

1. ที่วัดนั้น คือ ที่ซึ่งตั้งวัดจนตลอดเขตวัดนั้น เรียกว่า ที่วัด มีวิสุงคามบอกเขตแดน

2. ที่ธรณีสงฆ์นั้น คือ ที่แห่งใดๆ ซึ่งเป็นสมบัติของวัด

3. ที่กัลปนานั้น คือ ที่แห่งใดๆ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชอุทิศเงินอากรค่าที่แห่งนั้นขึ้นวัดก็ดี หรือที่ซึ่งเจ้าของมิได้ถวายกรรมสิทธิ์อุทิศแต่ผลประโยชน์อันเกิดแต่ที่นั้น ขึ้นวัดก็ดี ที่เช่นนั้น เรียกว่า ที่กัลปนา "

ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..
ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..

หรือจะสรุปความในกฏหมายได้ว่า ที่วัด ก็คือ ที่ตั้งวัดหรือเขตของวัดทั้งหมด

ส่วน ธรณีสงฆ์ คือ ที่ดินอันเป็นสมบัติของวัด จะอยู่แห่งหนตำบลไหนก็ได้  วัดหนึ่งอาจมีที่ธรณีสงฆ์มากมาย แต่ที่วัดมีเพียงแห่งเดียว

ซึ่ง ทั้งที่ธรณีสงฆ์ หรือ ที่ดินของวัด ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๑๒ เดิม ห้ามโอนโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีพระราชบัญญัติสามารถโอนได้ ถ้าโอนให้ส่วนราชการ ฯ ทำได้โดยพระราชกฤษฎีกา แต่ที่สำคัญ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ฯ เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..

      ตอนนี้จะเห็นข่าวออกมามากมายว่าวัดไทย ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ถ้าวัดไหนมีเอกสารกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ก็ถือว่าที่วัดตรงนั้นเป็นธรณีสงฆ์ ก็พ้นข้อกล่าวหาไป แต่จะมีสำนักข่าวไหนมาแก้ข่าวไหมก็ว่ากันอีกที

      สรุปคือถ้าวัดมีโฉนดชัดเจนไม่ผิดแน่นอน ถ้าจะยึดต้องออกพระราชบัญญัติเท่านั้น  ยกเว้นแต่ว่าจะใช้อำนาจออกหมายจับเช่นกรณีวัดพระธรรมกายมีโฉนดชัดเจนมาก แต่โดนออกหมายจับได้ยังไง เป็นต้น #เพราะเมืองไทยอยู่ยากขึ้นทุกวัน

วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข้อกล่าวหาบุกรุกป่า จ.เลย - ยืนยันหลักฐานอยู่นอกเขตป่าสงวน http://www.winnews.tv/news/6582

ธรณีสงฆ์ คืออะไรกันแน่ ? ทำไมตำรวจล่ายึดวัดอ้างทับที่ป่าสงวน ทั้งที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทำได้ด้วยเหรอ ?. ..

วัดคือสถานที่สงบและส่งเสริมให้คนเป็นคนดี ถ้ายึดวัดก็เท่ากับยึดโรงเรียนสอนคนดีไปด้วย หรือเมืองไทยไม่อยากได้คนดี

แชร์