ปลูกกล้วยกลับหัว ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า!!!

พืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตดี แม้จะขาดแคลนน้ำ และอาหาร เช่นเดียวกันการปลูกพืชตีกลับ หรือกลับหัวเป็นการกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตในแบบของธรรมชาติ จะทำให้ได้พืชที่แข็งแรง และให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกล้วยทุกชนิด http://winne.ws/n6942

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม
ปลูกกล้วยกลับหัว ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า!!!ขอบคุณภาพจากkodlike.com

ปลูกกล้วยแบบกลับหัว เป็นเทคนิคการปลูกของเกษตรกรในภาคใต้นำมาปรับใช้ หน่อพันธุ์ที่ใช้สำหรับปลูกควรเลือกจากต้นที่ตัดเครือกล้วยไปแล้วเพราะจะได้หน่อพันธุ์สมบูรณ์ ตัดใบและลำต้นทิ้งให้เหลือเฉพาะส่วนโคนสูงจากพื้นดิน 25-40 เซนติเมตร ใช้เสียมแซะหน่อออกจากดินโดยต้องให้มีรากติดอยู่ด้วยก็สามารถนำไปปลูกได้แล้ว โดย ขุดหลุมให้ลึก 50 เซนติเมตร วางหน่อพันธุ์ที่เตรียมไว้ให้ส่วนรากกล้วยชี้ขึ้นฟ้าแล้วกลบดิน ส่วนการดูแลก็เหมือนกับการดูแลกล้วยที่ปลูกแบบปกติ การปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้เพียงแค่ 1 เดือน ก็จะเริ่มแตกหน่อกล้วยใหม่ 2-4 หน่อต่อ 1 หลุม หลังปลูกแค่ 3 เดือน ต้นกล้วยจะสูง1เมตรขึ้นไปและให้ผลผลิตเมื่อต้นกล้วยมีอายุ 1 ปีครึ่ง ในขณะที่การปลูกแบบเดิมต้องใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน จึงจะได้ผลผลิตและต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี จึงจะได้ต้นกล้วย 3-4 ต้นต่อ 1 หลุม การปลูกกล้วยแบบกลับหัวเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ และยังให้ผลผลิตเร็วกว่าเดิมอีกด้วย

ปลูกกล้วยกลับหัว ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า!!!

ข้อดีของการปลูกแบบกลับหัว คือ

ต้นจะแตกหน่อออกมา 3-4 ต้น และในช่วงแรกไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะต้นอ่อนจะกินอาหารจากต้นเดิมก่อน และต้นจะเตี้ยกว่าเดิม แต่ให้ผลผลิตที่มากกว่าเดิม 3-4 เท่า

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จากgrrsr.blogspot.com

แชร์