รื้อแล้ว!!ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 นำกำลังรื้อสำนักปธ.ไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค)

4 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค) http://winne.ws/n7350

1.4 พัน ผู้เข้าชม
รื้อแล้ว!!ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  นำกำลังรื้อสำนักปธ.ไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค)

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 4 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากทางอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ โดย นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอ ว่า  วันที่ 2 ก.ย. 59 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค) ในเขตป่าสงวนเเห่งชาติป่าขุนเเม่กวง โดยมี เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการรื้อถอนจำนวน 150 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรื้อทุบทำลายในครั้งนี้ มีหลายหน่วยงาน รวมทั้งชาวบ้านมาร่วมเป็นสักขีพยาน การรื้อถอนครั้งนี้เป็นไป ตามคำสั่งศาลซึ่งถึงที่สุดแล้ว ดำเนินการโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23 (ดอยสะเก็ด) เจ้าหน้าที่ทหาร ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อย่างไรก็ตามหลังจากที่การรื้อถอนไปเรียบร้อยแล้วและมีการนำขึ้นเว็บของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทำให้มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่ยังคงศรัทธาผู้สร้างตำนานเพชร-ไข่ พญานาค ต่างไม่พอใจและได้เขียนข้อความส่งทางไลน์ ร้องต่อสื่อ พร้อมนำรูปภาพจากป่าไม้มาโพสต์ โดยระบุว่า"เกิดอะไรขึ้นกับเมืองพุทธเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร,ป่าไม้เข้ารื้อถอนสำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรที่อ.ดอยสะเก็ดสำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพร อยู่เลยห้วยฮ่องไคร้สัก100  เมตร ซ้ายมือ ใหญ่ ปิดตำนานแล้ว...ไข่พญานาค...อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่"

ด้านนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหนังสือประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  เรื่องการรื้อถอนฯ ทำเป็นไวนิลล์ขนาดใหญ่  มาปิดประกาศไว้จุดที่รื้อถอน โดยข้อความบางประโยค ได้ระบุว่า สำนักปฏิบัติธรรม ของนายศักดา สกุลพนารักษ์ ผู้บุกรุกครอบครองทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง บ้านดอกไม้แดง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม.โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถอน ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๓๓ ทวิ ผิดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕ (๒) โทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท คดีได้สิ้นสุด แต่ให้รอลงอาญา ยัดนี้ได้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดให้ทำการรื้อถอนแล้ว แต่ปรากฏว่า นายศักดา สกุลพนารักษ์ ผุ้บุกรุกครอบครองทำระโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง ยังเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผุ้มีอำนาจดูแลป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง อาศัยอำนาจตามมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พงศ. 2507  จึงได้มีคำสั่งสำนักจัดการทัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่ ที 121/.2559 ลงวันที 31 สค 2559  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรื้อถนอสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง ท้องที่หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีนายศักดา สกุลพนารักษ์  เป็นเจ้าของหรือครอบครองตั้งแต่วันที 2 กย 59 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ และพร้อมกันนี้ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสสวนเพื่อดำเนินคดีกับนายศักดา สกุลพนารักษ์ ในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 33 ทวิ ในข้อหาฐานขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 25(2) อีกด้วย

ขอบคุณและอ่านเพิ่มเติม

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1473000060

รื้อแล้ว!!ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  นำกำลังรื้อสำนักปธ.ไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค)ขอบคุณภาพจาก www.mindfulnews.net
รื้อแล้ว!!ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  นำกำลังรื้อสำนักปธ.ไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค)www.mindfulnews.net
รื้อแล้ว!!ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  นำกำลังรื้อสำนักปธ.ไตรรัตนะเทวสถาน(ไข่พญานาค)ขอบคุณภาพจาก www.mindfulnews.net
แชร์