นายกฯจีนลั่นพัฒนายาต้านเอชไอวี-ให้ความรู้

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีนแถลงในการประชุมแห่งชาติเพื่อหารือกลยุทธ์ในการรับมือกับเอชไอวี/เอดส์ให้บรรลุผลสำเร็จว่า รัฐบาลจะเข้มงวดการดำเนินความพยายามป้องกันโรคเอดส์ระบาด และเร่งการพัฒนายาตัวใหม่ต้านไวรัสเอชไอวี http://winne.ws/v10831

862 ผู้เข้าชม

วิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

          นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีนแถลงในการประชุมแห่งชาติเพื่อหารือกลยุทธ์ในการรับมือกับเอชไอวี/เอดส์ให้บรรลุผลสำเร็จว่า รัฐบาลจะเข้มงวดการดำเนินความพยายามป้องกันโรคเอดส์ระบาด และเร่งการพัฒนายาตัวใหม่ต้านไวรัสเอชไอวี และว่าแม้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 2554-2558 แต่ยังจำเป็นต้องผลักดันมากขึ้น เช่น แนวทางป้องกันและให้การศึกษาเรื่องนี้3 

          นายหลี่กล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะจัดสรรเงินทุนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ใช้วิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้จะส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและกลุ่มอาสาสมัครช่วยกันควบคุมไวรัสและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนรายงานว่า นับจนถึงช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จีนมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 575,000 คน

ที่มา :     NOW26.TV     >     พิกัดโลก     /       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

แชร์