ประเทศไทยสามารถผลิตหน้ากากอนามัยเองได้แล้วหรือยัง?

ปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการใช้งานของประชาชนที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งในส่วนของไทยเรายังมีความต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก http://winne.ws/v28541

4.0 พัน ผู้เข้าชม
แชร์