ผศ.ดร.เมธาพันธ์ แจงชัด ! บุกวัดพระธรรมกาย คุ้มไหม ? และเพื่อเอาใจใคร ? สะเทือนกว้างขนาดไหน?

บุกวัดพระธรรมกาย เอาใจใคร ? บุกวัดพระธรรมกาย มีปฐมเหตุมาจากอะไร ? มีการปูทางเรื่อยมา ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหว เรื่อยมา และเอาอำนาจของคนคนเดียวไปริดรอนมหาเถรสมาคม โดยรัฐไปทำงานให้กับพระรูปหนึ่ง ที่อ้างว่า เป็นตัวแทนของอีกกลุ่มหนึ่ง http://winne.ws/v13465

1.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=xWugJt-qksY

แชร์