ชมพู่ทองคำ ตอนที่ 3 ผลดก เนื้อแน่น ผิวหนา ราคาดี ชมพู่อัศจรรย์ เพราะอะไร ??

ชมพู่ทองคำ ตอนที่ 3 ผลดก เนื้อแน่น ผิวหนา ราคาดี ชมพู่อัศจรรย์ เพราะอะไร ?? http://winne.ws/v14276

660 ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=M8C5gdJgOvI&feature=youtu.be

แชร์