รวยจริงๆ!!! ไม่เชื่อทำทุกวันอัศจรรย์เกิดแก่ผู้ปฎิบัติทุกคน

นายแพทย์อนุวัฒน์ เปิดคลีนิครักษาสัตว์ ที่ กม.8 ให้พนักงานทุกคนใช้เครื่องกดและภาวนาสัมมาอะระหังทุกวัน พนักงานทุกคนทำแล้วเกิดอัศจรรย์มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนมีความสุขใจสงบ ใจใส http://winne.ws/v1499

1.9 พัน ผู้เข้าชม

วิธีทำให้ทุกคนภาวนาสัมมาอะระหังทุกวันและกดเครื่องนับตั้งแต่เช้า-เย็น พอถึงช่วง20.00-21.00 ส่งยอดภาวนาร่วมกันในไลท์และสรุปยอดร่วมว่าได้เท่าไรและอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกวัน เกิดปาฏิหารย์มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนกระแสเศรษฐกิจที่ถดถอยลงแต่คลีนิครักษาสัตว์ที่ทำภาวนากลับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่่อยๆท่านใดที่สนใจดูรายละเอียดจากวีดีโอแนะนำได้สนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดนะครับ

แชร์