ทึ่ง!ยิ่งสวดธรรมจักร ทุเรียนยิ่งดกอัศจรรย์ จาก 3 ตันเป็น 20 ตัน เขามีเทคนิคอย่างไร ? [มีคลิป]

เปิดบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้สวนทุเรียนฟังทั้งสวน ได้น้ำหนักดี เพิ่มปริมาณอัศจรรย์ เพราะเป็นทุเรียนนอกฤดู แม้ข้างบ้านก็ได้ฟังไปด้วย เมื่อใจเกาะเกี่ยวกับบุญกุศล ย่อมนำสิ่งดี ๆ มาสู่ตน เช่นเดียวกับคำที่ว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม http://winne.ws/v14202

1.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=1v6jEzQxG4s

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวัน ๆ ละ 3-5 จบทุกวัน ทั้งบ้าน นั่งสมาธิด้วย ลูกน้องก็สวดด้วย

ไปในสวน ก็ทำงานไปด้วย สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สลับนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง พร้อมอธิษฐานจิต อธิษฐานอย่างไร จึงสมหวัง ไปชมพร้อมกันเลย

ขอให้เชื่อมั่นในบุญ ในวิชชาธรรมกาย "บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ"

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=BLu7c5k16hM

แชร์