พระพุทธบัญญัติ ห้ามพระภิกษุฉันเนื้อ 10 ชนิด มีเนื้ออะไรบ้าง ? เพราะอะไร ? [มีคลิป]

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ห้ามเนื้อ 10 ชนิด ที่พระภิกษุห้ามฉันเด็ดขาด เพราะฉันแล้วเป็นภัยถึงชีวิตกับพระภิกษุเอง จึงไม่อนุญาตให้ฉันอย่างเด็ดขาด ถ้าฉันแล้วต้องอาบัติทุกกฎ มีเนื้ออะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลย http://winne.ws/v15087

6.6 พัน ผู้เข้าชม

เนื้อ 10 ชนิด ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ห้ามพระสงฆ์สาวกฉันเป็นเด็ดขาด

1. เนื้อมนุษย์

2. เนื้อช้าง

3. เนื้อม้า

4. เนื้อสุนัข 

5. เนื้องู 

6. เนื้อราชสีห์ 

7. เนื้อเสือโคร่ง

8. เนื้อเสือเหลือง

9. เนื้อหมี

10. เนื้อเสือดาว

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=zMTf89Qfdm0

แชร์