สามเณรภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๙ วัดสังฆทาน "ให้พร" พร้อมคำแปล

สามเณรภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๙ วัดสังฆทาน "ให้พร" พร้อมคำแปล http://winne.ws/v1611

783 ผู้เข้าชม

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

สามเณรกลุ่มใหญ่ได้ให้พรญาติโยมใน "โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนปี ๒๕๕๙ " ของวัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 

แม้จะบวชมาได้ยังไม่นานเท่าไหร่ แต่ก็สามารถให้พรญาติโยมได้อย่างพร้อมเพรียง

สร้างความชื่นใจให้กับญาติโยมที่ร่วมบุญมา พร้อมทั้งเสียงสาธุการ อยากให้มีภาพแบบนี้เยอะ ๆ ในประเทศไทย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : facebook

แชร์