อานิสงส์การสวดมนต์ มีสมบัติตักไม่พร่อง เพราะเทวดามอบให้ เกิดขึ้นจริง ในสมัยพุทธกาล

นันทมารดาอุบาสิกา บรรลุพระอนาคามี เจริญสมาบัติ และสาธยายมนต์แห่งองค์พระพุทธเจ้า ด้วยเสียงที่ไพเราะมาก ทำให้ท้าวเวสสุวรรณ และบริวารยังอดไม่ได้ ต้องเข้ามาฟังเสียงสวดนั้น และมอบอะไร ?? ให้กับนันทมารดา ที่เป็นสมบัติตักไม่พร่อง http://winne.ws/v15385

2.9 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=c5Cnixzbt-A

แชร์