ประวัติองคุลิมาล พระอสีติสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ทำบุญใดจึงมีแรงมากเท่าช้าง 7 เชือก

พระองคุลีมาล อสีติสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า ผู้เกิดในฤกษ์ดาวโจร ซึ่งจะทำให้เขาเป็นโจร พ่อจึงแนะนำให้ฆ่าลูกของตนเองเสีย แต่พระราชาก็ให้เลี้ยงไว้ พ่อจึงตั้งชื่อว่า อหิงสกะกุมาร และมีกำลังมากเท่าช้าง 7 เชือก http://winne.ws/v15008

1.3 หมื่น ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=Qf21zWX10Z0

แชร์