เทคนิค "สร้างวินัย" ให้ตัวเอง !!!

เราต้องมีภาพฝัน และลงมือทำซ้ำ ๆ ทันทีถ้ามันเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเรายังทำตามอารมณ์อยู่เรื่อยไป วินัยจะไม่เกิดขึ้น ... http://winne.ws/v21555

1.5 พัน ผู้เข้าชม

เทคนิค "สร้างวินัย" ให้ตัวเอง

1.   มีความฝันที่ชัดเจน / มีภาพสวรรค์ที่ชัดเจน

        วินัยที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจาก "การฝืน" แต่เกิดจาก "ความฝัน"

        ยิ่งความฝันเราชัดเท่าไร เราจะยิ่งมีวินัยมากเท่านั้น

        ตัวอย่าง เช่น 

         ผู้บรรยายสร้างภาพการเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษ

         ให้คนต่างชาติฟัง และเป็นที่ยอมรับนับถือ

         โดยแน่วแน่ฝึกทุกวัน ๆ ละ 15 นาที ไม่เคยขาด เป็นต้น

2.   ฝึกทำตรงข้ามกับอารมณ์

       ความไร้วินัย คือการทำตามความหวั่นไหวของอารมณ์

       โดยความเป็นจริง เราอาจจะเหนื่อย มีข้ออ้าง 

       แต่การมีวินัยคือทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ 

       ถ้าเรายังทำตามอารมณ์อยู่เรื่อยไป วินัยจะไม่เกิดขึ้น

       อย่าทำตามอารมณ์ ไม่งั้นจะจมลงทุกวัน ไม่มีทางพบความสำเร็จ

3.   ฝึกลดช่องว่างระหว่าง "การคิด" และ "การทำ" ให้เหลือน้อยที่สุด

       ถ้าหากเราคิดมาก เราจะไม่ทำ เช่น จะทำหรือไม่ทำดี คิดซ้ำ ๆ 

       ซึ่งก็มักลงเอยที่ ไม่ทำ  

       วิธีึคือหยุดคิด หยุดพูด ลงมือทำเลย ทำทันทีเลย

       การเริ่มทำเป็นช่วงของจิตสำนึก 

        แต่ถ้าทำซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย จะกลายเป็นช่วงจิตใต้สำนึก 

        เหมือนการแปรงฟัน เราทำกันทุกวันหลังตื่นนอน

        ก็ไม่มีใครต้องคิดว่าวันนี้เราจะแปรงฟันดีมั๊ย เป็นต้น

        มันจะกลายเป็นอัตโนมัติโดยไม่เสียเวลาคิด

       ถ้าสิ่งนั้นดี ไม่ต้องรอเกิน 3 วินาที ให้เริ่มเลย

ขอขอบคุณ :  ขุนเขามีคำตอบ https://www.youtube.com/watch?v=L8WmY6kJ6KY

ขอขอบคุณรูปภาพ : https://kmlite.files.wordpress.com/2010/01/self1.png

แชร์