ย้อนชม!พิธีจุดมาฆประทีปนับแสนดวง ณ ลานธรรม รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

ฉันคือแสงเทียน I am the candlelight ฉันคือความสว่างไสว I'm a kind of brilliant light ฉันคือความพิลาศพิไล I am like a glorious light ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา My mind inside is candle bright http://winne.ws/v22486

3.3 พัน ผู้เข้าชม

เนื้อเพลง ฉันคือแสงเทียน

ฉันคือแสงเทียน I am the candlelight

ฉันคือความสว่างไสว I'm a kind of brilliant light

ฉันคือความพิลาศพิไล I am like a glorious light

ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา My mind inside is candle bright 

ฉันคือแสงเทียน I am the candlelight

ฉันคือความสว่างไสว I'm a kind of brilliant light

ฉันคือความพิลาศพิไล I am like a glorious light

ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา My mind inside is candle bright

ในความมืดมิด I am a life

ฉันคือชีวิตที่แจ่มจ้า That is bright in the darkness

แสงเทียนกลางใจ The candlelight of my mind

เปล่งประกายอันชื่นตา Shines gloriously

มาเถิดเร็วมา Come, we all come

ต่อเติมดวงชวาลา Come to light the candle

อาบท้องฟ้าให้เป็นสีทอง Bathe the sky in golden light

ฉันคือแสงเทียน I am the candlelight

ฉันคือความสว่างไสว I'm a kind of brilliant light

ฉันคือความพิลาศพิไล I am like a glorious light

ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา My mind inside is candle bright

มาเถิดเร็วมา Come, we all come

ต่อเติมความกระจ่างตา To intensify our light

ต่อประกายเทียน Come and gather and add

ให้เป็นดวงชวาลา To the candlelight

เป็นธรรมกายสว่างไสว And be the light of Dhammakaya

ขับความมืดมิดให้หมดไป Eliminated of the darkness

อาบท้องฟ้าให้เป็นสีทอง Bathe the sky in golden light

คือธรรมกายสว่างไสว Be the light of Dhammakaya

ขับความมืดมิดในใจ Removed the darkness from our mind

อาบชีวิตให้เป็นสีทอง Bathing all lives into gold

ฉันคือแสงเทียน I am the candlelight

ฉันคือความสว่างไสว I'm a kind of brilliant light

ฉันคือความพิลาศพิไล I am like a glorious light

ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา My mind inside is candle bright

ขอบคุณวิดิโอจาก : 072stop

แชร์