สุขแบบวัยเกษียณ !!!

จากประสบการณ์เกษียณของคุณหมอสันต์ ท่านได้ฝากวิธีการเปลี่ยนชีวิตในวัยเกษียณไว้ 9 ประเด็น http://winne.ws/v26581

4.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอต้อนรับฤดูเกษียณที่ใกล้เข้ามา ด้วย 9 ประเด็นเปลี่ยนชีวิตวัยเกษียณ โดยหมอสันต์

1.  เปลี่ยนท่าร่าง เปลี่ยนงอเป็นยืด ยืนตัวตรง ยืดให้ตัวตรงไว้ อกผายไหล่ผึ่ง แขม่วพุงไว้ตลอดเวลา

2.  เปลี่ยนการเคลื่อนไหว จากช้าเป็นเร็ว เดินให้เร็วเข้าไว้ เพราะถ้าเร็วเราจะมีสติ พูดก็พูดให้ดังฟังชัด

3.  เปลี่ยนจากซึม เป็นตื่น ห้ามง่วงเหงาซึมเซา ตื่นให้ตื่นจริง ถ้าง่วงก็หลับไปเลย วิธีกระตุ้นให้ตื่นคือให้หายใจลึก ๆ กลั้นไว้นาน ๆ จนเกือบหายใจไม่ออก

4.  เปลี่ยนจากคิดไปเป็นรู้ (จาก think เป็น feel) คือให้รู้ หรือรู้สึกไปเลย อย่าคิดอะไรมากคิดโน่นคิดนี่ ให้อยู่กับของตรงหน้า ให้หยุดที่ความรู้คือรู้สึกไปเลย

5.  เปลี่ยนจากเกร็ง เป็นผ่อนคลาย ตรงไหนเกร็งก็สั่งให้ตรงนั้นผ่อนคลาย ให้ลองยิ้ม ยิ้มได้ก็คือผ่อนคลาย

6.  เปลี่ยนจากนั่ง เป็นเดิน นั่งไม่ควรนั่งเกิน 1 ชั่วโมง ให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวเยอะ ๆ โดยเดินอย่างต่ำ 15,000– 17,000 ก้าวต่อวัน ถ้าต้องการอายุยืน หาเครื่องนับก้าวติดตัวไว้สักตัว

7.  เปลี่ยนจากกินสัตว์ ไปกินพืช ให้กินพืชผักผลไม้ให้มากขึ้น กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลง งดสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญ พวกไส้กรอก เบคอน แฮม เลิกซะ

8. ขอวันละ 1 ชั่วโมงเพื่อตัวเอง เราทำงานให้คนอื่นมาตลอดชีวิตแล้ว ทำเพื่อตัวเองได้แล้ว หันกลับเข้าใน คือไม่ทำอะไรเลย นั่งเฉย นั่งชมวิว นั่งสมาธิ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชอบ

9.  ถามตัวเองว่าตื่นขึ้นมาทำไม หาคำตอบให้ได้ อาจต้องใช้เวลา ท้ายสุดเราจะรู้ว่าเรามีเป้าหมายชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย จะมีสุขภาพดีกว่าผู้ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

 

ขอขอบคุณข้อมูล : WELLNESSWE CARE

ขอขอบคุณรูปภาพ : Jern - สุขแบบวัยเกษียณ

แชร์