อย่าให้ใครว่าไทย ไทยเท ไทยผีเข้า ไทยฮุบ ไทยหัวสูง[คลิป]

เตือนสติให้คนไทยให้เปลี่ยนพฤติกรรม ไทยเท ไทยผีเข้า ไทยฮุบ ไทยหัวสูง http://winne.ws/v2713

948 ผู้เข้าชม

อย่าให้ใครว่าไทย 

1.ไทยเท 

ห้ามเทขยะกลางทางและสถานที่สาธารณะหรืออื่­นๆโดยเด็ดขาด

อาจจะทำให้โดนปรับหรือจำคุกไม่เกินหลายปีอ­ีกหลายเท่า

ทำให้เมืองสกปรมากเกินไปทำให้เกิดคลองเน่า­มากกว่านี้

ไม่เป็นที่ อาจทำให้โลกร้อนและสิ่งแวคล้อมเสียหายได้

ก็ต้องกลายเป็นคนพวกนี้เป็นมนุษย์หัวถังขย­ะ

2.ไทยผีเข้า

คนดีแต่ก่อนก็เมื่อก่อนเป็นคนปกติก็เป็นคน­ดี แต่พอจับพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนนิสัย­ไม่ดีมาก 

แต่ก็เป็นคนขับรถ ไม่มีน้ำใจ ชอบปาดแซง ไม่ยอมให้ทาง ขับรถเร็ว ขับแบบประมาท ผิดกฎจราจร ขับ

ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด หรืออื่นๆ และชอบหาเรื่องกับคนอื่นเขากับพวกรถคันนี้ ทั้งคนเดินทางข้าม

ม้าลาย ก็ต้องกลายเป็นรถแข่งซิ่งพันห้าว หรือคึกคะนอง อาจจะทำให้กลายเป็นถูกผีเข้าได้ทันที

3.ไทยฮุบ

เป็นคนนิสัยพฤติกรรมที่ชอบคอรัปชั่น ที่ชอบเอาเงินไปกู้โดยไม่รู้ตัว อาจทำให้คนโกง

ชาติไทยในอนาคตแบบนี้ อาจทำให้การทุจริตทางการเมือง ไม่สามารถ

ซื้อโฉนดที่ดินแล้วเอาไปกู้เงินซื้อโครงกา­รสถานที่ได้ อาจทำให้คนนี้ชอบ

คนโกงจึงมีต้องมีปากเหมือนปลา

4.ไทยหัวสูง

พูดเรื่องถึงคนที่มีรายได้แต่มีเงินเยอะมา­ก แต่ที่มีวัตถุของแพงๆ สินค้ามีแต่แบรนด์เนมหลากหลาย

ต่างๆ คนก็ที่ใช้เงินเยอะมากเกินไป เพราะ ฟุ่มเฟือยมากขนาดนี้ อาจจะทำให้มีลักษณะกลายเป็นคน

หัวสูงได้


ขอบคุณ: เครือข่ายอนาคตไทย

แชร์