สู้ชีวิตด้วยบุญ ออกแบบชีวิตตัวเองใหม่...น้องโชคดี

เรื่องราวของน้อง เด็กชายโชคดี ที่เกิดมาเป็นโรคร้ายแผลเต็มตัว รักษาไม่หาย แต่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา และชอบทำบุญ เป็นชีวิตจิตใจ เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทำให้ตัวเองมีความสุข http://winne.ws/v7696

2.2 พัน ผู้เข้าชม

Scoop สู้ด้วยหัวใจ สู้ชีวิตด้วยบุญ ออกแบบชีวิตตัวเองใหม่ให้ดีกว่าชาติปัจจุบัน..

เรื่องราวของน้อง เด็กชายโชคดี ที่เกิดมาเป็นโรคร้ายแผลเต็มตัว รักษาไม่หาย
แต่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา และชอบทำบุญ เป็นชีวิตจิตใจ   เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทำให้ตัวเองมีความสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/pk.arak113

แชร์