ท้าพิสูจน์น้ำอัดลม ซาบซ่า ชื่นใจ หรือกรดอันตราย

อันตรายของน้ำอัดลม เช่น เป็นกรดกัดสนิม ล้างห้องน้ำได้ วันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองให้ดูเพื่อพิสูจน์ความจริง http://winne.ws/v3570

2.3 พัน ผู้เข้าชม

เคยมีช่วงหนึ่งที่มี forward mial เรื่องอันตรายของน้ำอัดลม เช่น เป็นกรดกัดสนิม ล้างห้องน้ำได้ วันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองให้ดูเพื่อพิสูจน์ความจริง

แชร์