อริยทัศน์ อินเดียตอนที่ 12 : เขาพรหมโยนี ทรงดับไฟร้อนของชฏิล3พี่น้อง

เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ในเมืองคยา พระองค์ทรงต้องการโปรดชฎิล 3 พี่น้อง พระองค์ทรงมีวิธีการอย่างไร ต้องติดตามกันค่ะ http://winne.ws/v7855

668 ผู้เข้าชม
แชร์