10 อันดับ ประเทศที่มีชาวพุทธอาศัยมากที่สุดในโลก

รายชื่อของประเทศที่มีจำนวนประชากรที่นับถ­ือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลก 10 ประเทศ มีดังนี้ ชมภาพและข้อมูลประกอบได้จากคลิปนี้ครับ http://winne.ws/v821

731 ผู้เข้าชม

10 อันดับ ประเทศที่มีชาวพุทธอาศัยมากที่สุดในโลก

1. ไทย นับถือพุทธกว่า 61 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 94 ของประชากรประเทศ

2. กัมพูชา นับถือพุทธกว่า 12 ล้าน หรือกว่า ร้อยละ 93 ของประชากรประเทศ

3. มองโกเลีย มีคนนับถือพุทธศาสนา กว่า 2 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 92 ของประชากรประเทศ

4.ไต้หวัน มีคนนับถือพุทธศาสนากว่า 5 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 90 ของประชากรประเทศ

5. พม่า กว่า 38 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 90 ของประชากรประเทศ

6. ภูฏาน มีคนนับถือพุทธกว่า 1 ล้าน หรือร้อยละ 74 ของประชากรประเทศ

7. ญีปุ่น มีคนนับถือพุทธกว่า 90 ล้าน หรือร้อยละ 71 ของประชากรประเทศ

8. ศรีลังกา มีคนนับถือพุทธกว่า 14 ล้านหรือกว่าร้อยละ 70 ของประชากรประเทศ

9. ลาว มีคนนับถือพุทธศาสนากว่า 3 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 60 ของประชากรประเทศ

10. ประเทศเวียตนาม มีคนนับถือศาสนา กว่า 41 ล้าน หรือกว่าร้อยละ 50 ของประชากรประเทศ


ขอบคุณวิดิโอจาก https://youtu.be/mC7aLCC3gxw

แชร์