สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากปชช.ถึงสปน.ปี2559 : เรื่องกล่าวโทษจนท.รัฐสูงขึ้นกว่า3เท่าจากปีที่แล้ว

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ในปี 2559 ว่า มีประชาชนร้องเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ที่ 98,139 ราย http://winne.ws/n11861

471 ผู้เข้าชม
share

เปรียบเทียบการร้องเรียนจากปี 2558 มีถึง145,460 เรื่อง

เปรียบเทียบการร้องเรียนจากปี 2558 มีถึง145,460 เรื่อง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เผยผลสรุปงานศูนย์บริการประชาชนปี 2559 รับเรื่องร้องเรียน 98,469 เรื่อง แก้ปัญหาสำเร็จ 89% ขณะที่สตช.มีประชาชนร้องเรียนมากสุด

       นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ในปี 2559 ว่า มีประชาชนร้องเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ที่ 98,139 ราย ส่วนแบบกลุ่มหรือหมู่คณะอยู่ที่ 330 กลุ่ม จำนวน 98,469 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ได้ข้อยุติ87,843 เรื่องคิดเป็น 89.21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการมี 10,626 เรื่อง คิดเป็น 10.79 เปอร์เซ็นต์ 

โดยมีเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมากที่สุด 

อันดับ 1 เรื่องสังคมและสวัสดิการ จำนวน 58,368 เรื่อง 

อันดับ 2. เรื่องการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 13,418 เรื่อง 

อันดับ3. เศรษฐกิจ 10,092 เรื่อง 

อันดับ 4. การเมือง-การปกครอง 8,131 เรื่อง 

อันดับ 5. เรื่องกฎหมาย 5,509 เรื่อง 

อันดับ 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,875 เรื่อง และ

อันดับ 7. เรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 76 เรื่อง

       นายจิรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าใช้บริการร้องเรียนมากที่สุด คือ กทม.จำนวน 22,234 เรื่อง รองลงมาเป็นที่ภาคกลาง จำนวน 16,941 เรื่อง และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,886 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการประชาชนได้ประสานกระทรวงไปแล้วกว่า25,092 เรื่อง ขณะที่หน่วยงานที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุด คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 16,646 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 479 เรื่อง และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 296 เรื่อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/thailand/448008.html

จำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด มี 145,460 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 130,470 เรื่อง คิดเป็น 91.07% และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 12,990 เรื่อง คิดเป็น 8.93%

โดยเรื่องราวที่มีการร้องทุกข์เข้ามา มากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่

1. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 19,012 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 18,056 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 956 เรื่อง)

2. หนี้สินนอกระบบ จำนวน 7,496 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 6,484 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 1,012 เรื่อง)

3. ยาเสพติด จำนวน 6,949 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 6,836 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 113 เรื่อง)

4. บ่อนการพนัน จำนวน 6,287 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 6,204 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 83 เรื่อง)

5. ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ จำนวน 6,048 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 5,663 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 385 เรื่อง)

6. ไฟฟ้า จำนวน 4,564 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 4,356 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 208 เรื่อง)

7. กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นทุจริต จำนวน 3,839 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 3,635 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 204 เรื่อง)

8. ถนน จำนวน 3,340 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 3,048 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 292 เรื่อง)

9. น้ำประปา จำนวน 2,737 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 2,559 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 178 เรื่อง)

10. สลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2,530 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 2,433 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 97 เรื่อง)

อ้างอิงจาก http://thaipublica.org/2015/12/channel-grievances-1111-4/

แชร์