กาชาด..!!งดจัดงานประจำปี 60 แต่ขายสลากกาชาดตามปกติ

สภากาชาดไทย งดจัดงานกาชาดประจำปี 2560 เพื่อถวายความอาลัยฯ แต่จะทำการออกสลากในวันที่ 5 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย http://winne.ws/n13869

1.3 พัน ผู้เข้าชม
กาชาด..!!งดจัดงานประจำปี 60 แต่ขายสลากกาชาดตามปกติ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม รายงานข่าวจากสภากาชาดไทย แจ้งว่า ตามที่สภากาชาดไทย ได้งดจัดงานกาชาดประจำปี 2560 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยนั้น สภากาชาดไทยได้เชิญชวนหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งเคยร่วมงานออกร้านในงานกาชาดไทยประจำปี จัดทำสลากกาชาดขึ้นเพื่อจำหน่ายนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทดแทนงานกาชาดประจำปี 2560 โดยจะทำการออกสลากในวันที่ 5 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4440-3 และ 0-2255-9911

แชร์