สมัครด่วน!!ผู้สนใจศึกษาวิชาธรรมจักรหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ทั้งระบบปกติ-ระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในระบบปกติและระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญทุกท่านศึกษาปฐมเทศนา แม่บทแห่งธรรม ในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมบูชาธรรมพระผู้ชนะด้วยธรรม http://winne.ws/n17586

2.4 พัน ผู้เข้าชม
สมัครด่วน!!ผู้สนใจศึกษาวิชาธรรมจักรหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ทั้งระบบปกติ-ระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในระบบปกติและระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญทุกท่านศึกษาปฐมเทศนา แม่บทแห่งธรรม     ในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมบูชาธรรมพระผู้ชนะด้วยธรรม 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 

สมัครเรียนได้ที่

       สำนักงานดีโอยู อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ชั้น 2 อาคาร 3 ข้างสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ในวันจันทร ์ถึง วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่บูธ N26 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตัวอย่างเนื้อหา

        "เอวัมเม สุตังฯ" อันข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้

       "เอกัง สะมะยัง ภะคะวา" สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า     

       "พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย" เสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี

       "ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ"  ในกาลนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์  

       "เทวเม ภิกขะเว อันตา" ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด 2 อย่างนี้

       "ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา" อันบรรพชิตไม่ควรเสพย์ .............


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 06-2620-9090, 08-6326-3822  Line ID: dou.us

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/i0B65skuzIk

รับข่าวสารอย่างมีความสุข จาก DOU ในทุก ๆ เรื่องราว ได้ที่ 

[email protected] : Happy [email protected]

http://line.me/ti/p/%40dqs9589z

ID : @dps9589z

แชร์