เปิดคำพิพากษา"คดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี(G2G)"ฉบับเต็ม

เว็บไซด์ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีการเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ อม.178 - 179/2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี (G2G) แล้ว http://winne.ws/n18625

1.2 พัน ผู้เข้าชม
เปิดคำพิพากษา"คดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี(G2G)"ฉบับเต็ม

เว็บไซด์ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีการเผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ อม.178 - 179/2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี (G2G) แล้ว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาให้ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ในฐานะ ปธ.อนุ กก.พิจารณาระบายข้าว จำเลยที่ 1 จำคุก 36 ปี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ในฐานะ ปธ.อนุ กก.พิจารณาระบายข้าว จำเลยที่ 2 จำคุก 42 ปี , นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำเลยที่ 4 จำคุก 40 ปี ,นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีต ผอ.สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ และอดีต รองอธ.กรมการค้าต่างประเทศ จำเลยที่ 5 จำคุก 32, นายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยงหรือทีปวัชระ อดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศและอดีตผอ.สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ จำเลยที่ 6 จำคุก 24 ปี,นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 14 จำคุก 48 ปี, ฐานทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ส่วนจำเลยอื่นศาลลงโทษจำคุกลดหลั่นลงตามพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิด

และพิพากษาให้ บริษัทสยามอินดิก้า จำกัด นายอภิชาติ จำเลยที่ 14 และนายนิมล หรือโจ จำเลยที่ 15 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย แก่กระทรวงการคลัง 1.69 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 นับตั้งแต่วันที่รับมอบข้าวตามสัญญาแต่ละฉบับ จำเลยอื่นให้รับผิด ชดใช้ค่าเสียหายตามส่วนเช่นเดียวกันให้ยกฟ้อง นายสมยศ คุณจักร จำเลยที่ 19 และ จำเลยที่ 22 ถึง จำเลยที่ 28

โปรดดูคำวินิจฉัยกลางที่นี่
http://www.supremecourt.or.th/file/179-60.pdf

* หมายเหตุ *
การเผยแพร่นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อกฎหมายเท่านั้น ขอสงวนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ณ ที่นี้

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/22847

แชร์