อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เปิดแสดงช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ จุดแสดงฯ หมายเลข ๔ (จังหวัดปทุมธานี) สนามหน้าอาคารปฏิบัติธรรม ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม http://winne.ws/n18892

3.0 พัน ผู้เข้าชม
อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

เชิญชมนิทรรศการ "บวรปทุมธานี รักษ์ศีล ๕ สู่พระพุทธศาสนา ๔.๐" ในงานมหกรรมแสดงผลงาน "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ" 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เปิดแสดงช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ จุดแสดงฯ หมายเลข ๔ (จังหวัดปทุมธานี) สนามหน้าอาคารปฏิบัติธรรม ๘๔ พรรษา มหาราชา  วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

- ชมนิทรรศการกิจกรรมหมู่บ้าน "บ้านต้นโพธิ์" ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี : หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี 

- ชมการสาธิตการผลิตสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธต้นแบบ เพื่อความปรองดองและเสริมสร้างสัมมาอาชีพในชุมชน เช่น การปลูกพืชสมุนไพร การทำน้ำมันเหลือง ลูกประคบ ยาหม่องไพลสด และสไบมอญ 

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

- ชมวิดิทัศน์จัดแสดง "สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศีลธรรม พระพุทธศาสนา ๔.๐" : ภาพยนต์แอนนิเมชั่น "กฎแห่งกรรม"

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

- ชมนิทรรศการและสื่อวิดิทัศน์ประมวลภาพโครงการ "รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี มุ่งสู่อนาคตประเทศไทย ๔.๐" หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ และชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

- เลือกวิดิทัศน์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ๔.๐ ทั้งภาพยนต์แอนนิเมชั่นและละครฟื้นฟูศีลธรรมกว่า ๒๐ เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและการสอนศีลธรรมฯ 

- รับ "วารสารรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี" กับประมวลภาพแนวคิด รูปแบบ และภาพกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ จังหวัดปทุมธานี ฟรี!!!

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

- รับ "ยาหม่องไพลสด ๔.๐ บ้านต้นโพธิ์ สูตรเย็นกายสบายใจ" ผสานคุณค่าสมุนไพรไทย พร้อมเสริมเทคโนโลยีพลังงานนวัตกรรมโมเลกุลเล็กเพื่อสุขภาพ ฟรี!!! (จำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ประสานงานโครงการฯ (คุณอนันต์) โทรศัพท์ ๐๖-๒๔๙๖-๒๙๓๙

อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ
อย่าพลาดชม!"บวรปทุมธานี รักษ์ศีล๕สู่พระพุทธศาสนา๔.๐"หมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบระดับประเทศ

ที่มา: https://www.facebook.com/sila5pathum/posts/1900949430159841

แชร์