ภูมิใจไหมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ?

ฉันนั้นมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ คุ้มกันภัยให้พญาราชสีห์ หากมีภัยความมั่นคงไม่รอรี ต้องจัดการถึงที่ในทันใด http://winne.ws/n2037

2.7 พัน ผู้เข้าชม

อำนวยความสะดวกยามพญาราชสีห์บุกวัดปากน้ำ

ภูมิใจไหมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ?

ฉันคือหน่วย พิทักษ์ ราชสีห์                               เพราะท่านมี คุณูปการ อันยิ่งใหญ่

ท่านขัดขวาง การเลือกตั้ง ที่เมืองไทย                    อีกล้อม ดีเอสไอ หลายเพลา

ท่านไปไหน ต้องไป คอยแหนแห่                        คอยดูแล ให้ปลอดภัย คอยรักษา

ช่วยท่านไป ตบทรัพย์ ผู้คนมา                             ไม่ต้องโดน อาญา ในเรื่องใด 

ภูมิใจไหมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ?
ภูมิใจไหมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ?

เมื่อยามพบ สิ่งที่ ฉันคิดว่า                               จะนำพา ความมั่นคง ให้หวั่นไหว

ฉันต้องรีบ จัดการ ในทันใด                              มิปล่อยให้ เนิ่นช้า จักเสียการ

ในสายตา ฉันมองบาตร เหมือนอาวุธ                 ต้องเร่งรุด มิให้มี การสืบสาน

วันนี้ห้าม ตักบาตรได้ ใจเบิกบาน                       อีกไม่นาน จะห้ามบวช มิให้มี

ภูมิใจไหมกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ?

อีกมุมหนึ่ง คนทั่วไป ไม่อาจรู้                  พญายม รออยู่ วันเป็นผี

ใจหมองน้อย ก็ทุกข์น้อย ในชีวี                กรรมมากมี ลงขุมใหญ่ ได้ทุกข์นาน

แม้ยศศักดิ์ เพียงใด ไม่อาจช่วย                 ยามเจ้าม้วย ไม่มีใคร มาสงสาร

เลือกเอาเถิด ทางนรก ที่กันดาร                หรือจะไป นิพพาน ที่ร่มเย็น

แชร์