กวีแห่งธรรม

กวีในสายหมอกแห่งธรรม http://winne.ws/n47

2.5 พัน ผู้เข้าชม

กวีแห่งธรรม

สายสุรีย์คลี่ขยายสลายหมอก

ลมระลอกละลิ่วทิวไพรสนฑ์

เผยอเนตรสูดหายใจให้ท่วมท้น

ดวงกมลแจ่มแจ้งกลางธรรมา

 วิ.  ๑ มกราคม ๒๕๕๙

ขอขอบคุณภาพจาก http://awesomewallpapers.in/assets/img/wallpapers/Fog/Fog-HD-Wallpapers-3.jpg

กวีแห่งธรรม

กวีแห่งธรรม
แชร์