กทม. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ...สนับสนุนนักเรียนฝึกทักษะภาษา

วัดพระยาสุเรนทร์ จึงได้กำหนดจัด “เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อการศึกษานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงปู่ทวด วัดพระยาสุเรนทร์ http://winne.ws/n22187

291 ผู้เข้าชม
กทม. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ...สนับสนุนนักเรียนฝึกทักษะภาษา

          สำนักการศึกษาได้รายงานโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์(Queenland) และเมืองซิดนีย์ (Sydney) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) โดยทำการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 109 คน แบ่งเป็นชาย 50 คน และหญิง 59 คน ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากวัดพระยาสุเรนทร์ (พระสิทธิสิงหเสนี) และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน (พระเถระซินติ้ง) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเด็กเดินทางไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยเมื่อคณะนักเรียนเดินทางไปถึงวัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝวกวงซันไท่ฮวาซื่อ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์  ออสเตรเลีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยหนานเทียน ซิดนีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

          อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังขาดประมาณอีกบางส่วน ดังนั้นวัดพระยาสุเรนทร์ จึงได้กำหนดจัด “เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อการศึกษานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงปู่ทวด วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ สำนักงานเขตคลองสามวา และพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอุปถัมภ์

          สำหรับการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก คาถาพัน ประกอบด้วย กัณฑ์ที่ 1 ทศพร กัณฑ์ที่ 2 หิมาพานต์ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 5 ชูชก กัณฑ์ที่ 6 จุลพน  กัณฑ์ที่ 7 มหาพน กัณฑ์ที่ 8 กุมาร กัณฑ์ที่ 9 มัทรี กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 11 มหาราช กัณฑ์ที่ 12 ฉกกษัตริย์ และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพ และทำบุญตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองสามวา ชื่อบัญชี  “เทศน์มหาชาติเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพระสิทธิสิงหเสนี (โสภณ สิงหเสนี)” เลขที่ 986-7-64115-9 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการพัฒนาตน เพิ่มพูนทักษะความรู้ เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/102277

ขอขอบคุณรูปภาพ :

http://www.watprayasuren.ac.th/

http://odc.mcu.ac.th/wp-content/

แชร์