เทศกาลเที่ยวพิมาย โคราช ประจำปี 2560

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตำบล ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในอำเภอพิมาย เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกันจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน นี้ ... http://winne.ws/v20230

1.9 พัน ผู้เข้าชม

ภายในงานประกอบด้วย

1.      แข่งขันเรือยาว

2.      การแสดงวัฒนธรรม

3.      สัมผัสวิถีชุมชน ตลาดย้อนยุค อาหารพื้นบ้าน

4.      ประกวดแมวไทย

5.      การแสดงแสงเสียงสื่อผสม นิทานพื้นบ้าน

 

ขอขอบคุณ : ThaiThai Channel

https://www.youtube.com/watch?v=Ne8zzAm1TSU

แชร์