จริง ๆ แล้ว..เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก "มีความหมาย" แต่ละตัวเลขสามารถบอกอะไรได้บ้าง?

รหัส 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชนนั้นบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราค่อนข้างละเอียดค่ะ เชื่อว่าหลายคนจะยังไม่ทราบว่าเลขรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนของตนหมายถึงอะไร... วันนี้ winnews เรามีเฉลยค่ะ http://winne.ws/n10752

2.3 หมื่น ผู้เข้าชม
จริง ๆ แล้ว..เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก "มีความหมาย" แต่ละตัวเลขสามารถบอกอะไรได้บ้าง?

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  คือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 13 ตัว

          หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าเลข 13 หลักและแต่ละหลักต่างก็มีความหมายในตัวของมันเอง เช่น เป็นการแยกประเภทบุคคลถิ่นที่อยู่ 

          และเลขที่ใบเกิดฯลฯ  ประชาชนแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน และเมื่อเกิดมาจะได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก ประจำตนเอง 

          โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เกิดจนตาย เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก  จะปรากฏอยู่ในสูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประจำตัวประชาชน

จริง ๆ แล้ว..เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก "มีความหมาย" แต่ละตัวเลขสามารถบอกอะไรได้บ้าง?ภาพจาก รักครู.com

ความหมายของเลข ประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก

ตัวเลขหลักแรก หมายถึง "ประเภทของคนไทย" แบ่งออกเป็น 8 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

        ประเภทที่ 1 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทย แจ้งเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 1 

        ประเภทที่ 2  คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดตามกำหนดเวลาในข้อ 1 เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 2

        ประเภทที่ 3 คนไทยและคนต่างด้าว(ที่มีใบสำคัญประจำตัว) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 3 

        ประเภทที่ 4  คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก พอมาทำบัตรในตอนหลังก็จะได้หมายเลข 4 

        ประเภทที่ 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ  หรือกรณีอื่นๆ เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนของท่านจะเป็นเลข 5

        ประเภทที่ 6 ผู้เข้าเมืองไทยไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือชอบด้วยกฏหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว เช่นชนกลุ่มน้อย เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 6

        ประเภทที่ 7  บุตรของกลุ่มหมายเลข 6 ที่เกิดในไทย นับว่าเป็นโชคดีที่ได้บัตรประจำตัวของไทยด้วย  เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 7 

        ประเภทที่ 8 คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์โอนสัญชาติเป็นไทย  เช่นได้สามีเป็นคนไทย เลขตัวหน้าสุดในบัตรประชาชนจะเป็นเลข 8 

ตัวเลขหลักที่ 2 - 5 หมายถึง จังหวัดและอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาของท่าน

ตัวเลขหลักที่ 6 - 10 หมายถึง ลำดับในการออกเลขรหัส บ่งบอกถึงอายุและลำดับความอาวุโสในครอบครัว

ตัวเลขหลักที่ 11 - 12 เป็นลำดับที่ของท่านเมื่อแยกตามประเภทของบุคคลในหลักที่ 1

ตัวเลขหลักที่ 13 เป็นตัวเลขการตรวจสอบ 12 หลักแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีสูตรคำนวณของเขา

        ทีนี้พอทราบความหมายความสำคัญของตัวเลขรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองแล้ว หน้าที่ของเราคือจะต้องเก็บบัตรของเราไว้ดี ๆ  อย่าเผลอไปบอกใครง่าย ๆ นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก gotoknow

แชร์