"หลวงปู่บุญนาค"เผยเคล็ดลับการสวดมนต์-ท่องคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ผล!!

"หลวงปู่บุญนาค เขมปัญโญ" วัดอนงคาราม พระเกจิอาจารย์นักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ ได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์คาถาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า http://winne.ws/n11432

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม
"หลวงปู่บุญนาค"เผยเคล็ดลับการสวดมนต์-ท่องคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ผล!!

          "หลวงปู่บุญนาค เขมปัญโญ" วัดอนงคาราม พระเกจิอาจารย์นักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินทร์ ได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์คาถาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า

          การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ "ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ" และสมาธินี้ก็จัดเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนาญาณ

          ถึงแม้ว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินขั้นฌานสมาบัติก็ตาม แต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตน  ดังเช่น  พระเทวทัต หนแรกที่ได้รูปฌานก็ยังสามารถบิดเบือนแปลงกาย กระทำการอวดให้อชาตศัตรูกุมารหลงใหลเลื่อมใสได้

          คาถาใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากว่าเราต้องการจะท่องเวทมนตร์ให้จำได้ก็จะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อน แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ แล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอพรบารมีให้ท่องเวทมนตร์ได้ง่ายและจำได้แม่น

          เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใด ๆ ทุก ๆ พระคาถา จะต้องตั้ง "นะโม" สามจบก่อน  การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ  ส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้น ผู้บริกรรมจะรู้ถึงความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตาม นั่นมิใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญ เพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้น

          ลองสังเกตว่า คำพูดของคนไทยเราแต่ละจังหวัดเหมือนกันหรือเปล่า?  ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน สำเนียงภาษาก็ต่างกัน  บทสวดมนต์ เวทมนตร์ต่าง ๆ สำเนียงภาษาก็ต่างกัน  บางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปเลย  แต่ทำไมยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผล

นั่นก็เพราะความสำคัญอยู่ที่ "ดวงจิต" ซึ่งสำรวมเป็นสมาธิ!!

ขอบคุณข้อมูลจาก partiharn.com

แชร์