อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!

ประเทศที่ใหญ่ ที่สุดในโลก รุสเซียเนื้อที่ 47,800,500 ตารางไมล์ ประเทศที่เล็ก ที่สุดในโลก (ข้อมูลไม่ถูกต้อง) ประเทศที่มีประชากร มากที่สุดในโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน 1228 ล้านคน ในปี 1994 พระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก.. http://winne.ws/n12034

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม

ประเทศจีน มีประชากรมากที่สุดในโลก 1228 ล้านคน ในปี 1994

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!ภาษาจีนวันละนิด

มีอะไรบ้าง??? ...ที่สุดของโลก

ทวีปที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ทวีปเอเซีย

ทวีปที่เล็ก ที่สุดในโลก ทวีปออสเตรเลีย

ประเทศที่ใหญ่ ที่สุดในโลก รุสเซียเนื้อที่ 47,800,500 ตารางไมล์

ประเทศที่เล็ก ที่สุดในโลก (ข้อมูลไม่ถูกต้อง)

ประเทศที่มีประชากร มากที่สุดในโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน 1228 ล้านคน ในปี 1994

มหาสมุทร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แปซิฟิค

มหาสมุทรที่เล็ก ที่สุดในโลก อาร์คติก

ทวีปที่ร้อนที่สุด ในโลก อัฟริกา

ทวีปที่เย็นที่สุด ในโลก แอนตาร์ติก

ทะเลที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ทะเลจีน

ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรุสเซีย

ทะเลที่ลึกที่สุด ในโลก ทะเลสาปไบคาล ในรุสเซีย

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!แหล่งภาพจาก Topicstock - Pantip

ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ทะเลสาปสุพีเรีย ในสหรัฐอเมริกา

ทะเลสาปน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ทะเลสาปแคสเปียน ในรุสเซีย

ทะเลที่ลึกที่สุด ในโลก ทะเลสาปไบคาล ในรุสเซีย

ทะเลที่อยู่สูงที่สุด ในโลก ทะเลสาปอัสกาลชิน ในธิเบต

แม่น้ำที่กว้างที่สุด ในโลก แม่น้ำอเมซอน ในทวีปอเมริกาใต้ 270 ไมล์

แม่น้ำที่เกิดอุทกภัยมากที่สุด ในโลก แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน

คาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุด ในโลก คาบสมุทรอาหรับ

คลองที่ยาวที่สุด ในโลก คลองยุ่นฮ้อ ยาว 700 ไมล์

คลองที่สำคัญที่สุดในโลก คลองสุเอช ในประเทศอียิปต์

เกาะที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เกาะกรีนแลนด์ 840,000 ตารางไมล์

แก่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปากน้ำคงคา ในประเทศอินเดีย

น้ำตกแองการา สวยที่สุดในโลก

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!แหล่งภาพจาก www.tpa.or.th

น้ำตกที่สวยที่สุดในโลก น้ำตกไนแองการา อยู่ระหว่างแคนาดากับสหรัฐฯ

อุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงค์แมนฮัตตัน ยาว 2700 ฟุต อยู่ในสหรัฐอเมริกา

อุโมงค์ในภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงซิมปลอน ในเทือกเขาแอลป์ ยาว 2145 ไมล์

วังที่ใหญ่ที่สุดในโลก วังวาติกัน ในกรุงโรม

พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส

ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในโลก ประเทศจีน

ประเทศที่เลี้ยงหมูมากที่สุดในโลก ประเทศจีน

ประเทศที่ปลูกส้มมากที่สุดในโลก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกา

ประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก บราซิล

เมืองที่มีการทอผ้ามากที่สุดในโลก เมืองแมนเชสเตอร์ อังกฤษ

โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก De Witt High School เมืองนิวยอร์ค

พระราชวังที่อยู่สูงที่สุดในโลก พระราชวังโปลาทา ในธิเบต สูง 11830 ฟุต

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!Pantip

พระราชวังที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก พระราชวังโปลาทา ในธิเบต สูง 11830 ฟุต

เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก เทือกเขาหิมาลัย ชื่อเอเวอเรสต์ สูง 29142 ฟุต

เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาแอนดิส

ที่ราบที่สูงที่สุดในโลก ที่ราบปาร์มี ประเทศธิเบต

ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟโมนนาลาว ในฮาวาย สูง 13675 ฟุต

ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ภูเขาไฟฟูจิยามา ในญี่ปุ่น สูง 12389 ฟุต

ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศที่เป็นหลังคาโลก ประเทศธิเบต

ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก ประเทศฟิลิปปินส์ 7100 เกาะ

ทวีปที่มีคนผิวดำมากที่สุดในโลก อัฟริกา

ทวีปที่มีคนผิวเหลืองมากที่สุดในโลก เอเซีย

มหาสุมทรที่มีเรือสินค้าผ่านมากที่สุดในโลก มหาสมุทรแอตแลนติก

เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์ ในสหรัฐอเมริกา

น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก น้ำพุที่สวนสาธารณะ เยลโลว์สโตน ในสหรัฐอเมริกา

น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก น้ำตกแอลเจลไน สูง 3212 ฟุต

ห้องประชุมสหประชาชาติ UN ใหญ่ที่สุดในโลก

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก British Museum ในอังกฤษ

สิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลก ทัชมาฮาล ในอินเดีย

กำแพงที่ยาวที่สุดในโลก กำแพงเมืองจีน ยาว 1400 ไมล์

สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปิรามิดที่เมืองเกิซย์ อียิปต์

รัฐสภาที่งามที่สุดในโลก รัฐสภาแห่งขาติฮังการี กรุงบูดาเปสต์

อนุสาวรีย์ที่สวยงามที่สุดในโลก อนุสาวรีย์ทัชมาฮาล ในเมืองอัคระ ประเทศอินเดีย

สุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก สุสานของ ดร.ซุนยัดเซน

หอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค อเมริกา

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอเอฟเฟล หอโตเกียว ประเทศญี่ปุน

หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอปาโลมาร์ ในสหรัฐอเมริกา

หอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิกาบิกเบล กรุงลอนดอน

หอที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก หอเอนที่เมืองปีซ่า ประเทศ

หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอสมุดแห่งรัฐสภาอเมริกัน วอชิงตัน

ระฆังมิงกุนหนัก 90 ตัน ที่พม่าที่ยังแขวนและเคาะได้ : ระฆังเคลมลินแตกแล้วเคาะไม่ได้

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!2g.pantip.com

ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ระฆังที่วังเครมลิน รุสเซีย สูง 26 ฟุต หนัก 198 ตัน

เจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก เจดีย์ชะเวดากอง พม่า

วัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นครวัด ประเทศกัมพูชา 402 เอเคอร์

ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก ศาสนาคริสต์

สะพานช่วงเดียวที่ยาวที่สุดในโลก สะพานโกลเดนเกท เมืองซานฟรานซิสโก

สะพานหลายช่วงที่ยาวที่สุดในโลก สะพานซานฟรานซิสโก-โอคแลนด์

ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่าเรือนิวยอร์ค

ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก สายทรานไซบีเรีย ยาว 8760 ก.ม ประเทศรัสเซีย

สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ นิวยอร์ค อเมริกา

ประเทศที่มีทะเลมากที่สุดในโลก ฟินแลนด์

ประเทศที่ไม่มีทางรถไฟเลย ประเทศลาว

เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โตเกียว 16 ล้านเศษ 1994

ประเทศที่มีคลองมากที่สุดในโลก อิตาลี

ประเทศที่มีสายการบินมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยด้านกฎหมายโบโลญญา เก่าแก่ที่สุดในโลก

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!Nation

มหาวิทยาลัยกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยโบโลญญา อิตาลี

ภาษาที่ใช้มากที่สุดในโลก ภาษาอังกฤษ

ประเทศที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรก รัสเซีย ดางเทียมสปุตนิค

มนุษย์อวกาศคนแรกของโลก ยูริกา กาStarริน ชาวรัสเซีย

มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ นีล อาร์มสตอง ชาวอเมริกัน

เมืองที่มีคลองมากที่สุดในโลก เมืองเวนิส อิตาลี

ประเทศที่ทำเหล้าองุ่นมากที่สุดในโลก ฝรั่งเศส

ประเทศที่ผลิตเบียร์มากที่สุดในโลก เยอรมัน

ประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก มาเลเซีย

ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก บรูไน

แหล่งการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองลาสเวกัส อเมริกา

ประเทศที่มีแม่เหล็กมากที่สุดในโลก สวีเดน

ประเทศที่ผลิตเหล็กกล้ามากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีถ่านหินมากที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีทองคำขาวมากที่สุดในโลก รัสเซีย

ประเทศอินเดีย มีภาษาพูดมากถึง227ภาษาและเป็นแหล่งเกิดศาสนามากที่สุดในโลก

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!Pakyok

ประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนามากที่สุด อินเดีย

ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดในโลก อินเดีย 227 ภาษา

ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย เก่าแก่ที่สุด ประเทศกรีซ

ประเทศที่เคยมีอาณานิคมมากที่สุดในโลก อังกฤษ

สงครามที่รบกันยาวนานที่สุดในโลก สงครามครูเสด

กบฎที่มีคนตายมากที่สุดในโลก กบฎไท้เผ็ง ประเทศจีน มีคนตาย 20 ล้านคน

ประเทศที่มีจิงโจ้มากที่สุดในโลก ออสเตรเลีย

ประเทศที่ทีการเลี้ยงไก่มากที่สุดในโลก เดนมาร์ก

ประเทศที่มีม้ามากที่สุดในโลก รัสเซีย

ประเทศที่มีวัวมากที่สุดในโลก อินเดีย

ประเทศที่มีการจับปลามากที่สุดในโลก ญี่ปุน

แหล่งที่มีจระเข้มากที่สุดในโลก อาฟริกา

ประเทศที่ปลูกพริกไทมากที่สุดในโลก อินโดนีเซีย

ระฆังพระซาร์ ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ใช้งานไม่ได้ สูง 26 ฟุต หนัก 198 ตัน

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!

ระฆังพระซาร์ เป็น ระฆังใหญ่ที่สุดในโลก สูง 26 ฟุต หรือ 7.8 เมตร หนัก 198 ตัน แต่ใช้งานไม่ได้ จะเห็นมีรอยแตก ตามประเพณีโบราณ ซาร์ทุกพระองค์ต้องสร้าง

ระฆังเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เอง ประวัติเล่าว่า ตอนหลอมระฆังนั้นได้รับความร้อนสูงเกินไป จึงทำให้ระฆังแตกออก เมื่อระฆังยังไม่สมบูรณ์จึงถูกทิ้งอยู่ในเบ้าเป็นเวลาเกือบ 100 ปีจนปี 1836 จึงได้มีการยกระฆังขึ้นจากเบ้า อยู่ในบริเวณสวนของพระราชวังเครมลิน

ที่มา ม้าแก้วท่องเที่ยวทั่วโลก

พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!

พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

โบสถ์ที่มียอดสูงที่สุดในโลก โบสถ์อูม เมืองบาเดนวูเดมเบอร์ เยอรมัน

ประเทศที่มีโบราณวัตถุมากที่สุดในโลก กรุงโรม อิตาลี

ประเทศที่มีปรอทมากที่สุดในโลก สเปน

ธาตุที่เบาที่สุดในโลก ไฮโดรเจน

ก๊าซที่หนักที่สุด ก๊าซเรดอน

ธาตุที่มีมากที่สุดในโลก คาร์บอน

ธาตุที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เรเดียม

ประเทศที่ผลิตระเบิดปรมณูเป็นชาติแรก สหรัฐอมเริกา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=77379.0;wap2

อะไรบ้าง ??? ที่สุดของโลก..ไทยมีอะไร ? เป็นที่สุดของโลก ไปดูพร้อมกันเลย!!!
แชร์