" ตะโกน โยน ยื่น " หลักการช่วยเหลือคนจมน้ำทั้งง่ายทั้งปลอดภัย

ตะโกน โยน ยื่น หลักการช่วยเหลือคนตกน้ำ ง่ายและปลอดภัย การช่วยคนตกน้ำ เราต้องรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง และห้ามกระโดดลงไปช่วย อย่างเด็ดขาด! เพราะอาจจะทำให้คุณถูกกอดรัดจากผู้ประสบภัย และอาจจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมกัน http://winne.ws/n12073

1.4 หมื่น ผู้เข้าชม
" ตะโกน โยน ยื่น " หลักการช่วยเหลือคนจมน้ำทั้งง่ายทั้งปลอดภัย

เมื่อเราพบคนตกน้ำมี วิธีการช่วยที่ถูกต้องดังนี้...

1.ตะโกน: คือการเรียกให้คนมาช่วย และรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ (โทร 1669 หรือ รพ.ใกล้เคียง)

2.โยน: คือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า ขวดน้ำพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้โดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น

3.ยื่น: คือการยื่นของยาวๆ ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า ให้เขาจับและดึงตัวขึ้นมาจากน้ำ โดยยื่นอุปกรณ์ไปข้างใดข้างหนึ่งของเขา แล้วจึงกวาดเข้าหาตัวผู้ประสบภัย


หากช่วยคนตกน้ำขึ้นมาจากน้ำแล้ว ต้องรีบแจ้งสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้หน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน ควรจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยง เช่น จัดหาอุปกรณ์ลอยน้ำ รวมถึงการสร้างรั้วกั้น ติดป้ายเตือน และตรวจสอบว่าตรงจุดไหนอันตราย และควรมีการให้ความรู้ในเรื่องของ “ทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนตกน้ำ” สร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนโดยใช้ความรู้และการตะหนักรู้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการ ให้เกิดขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

" ตะโกน โยน ยื่น " หลักการช่วยเหลือคนจมน้ำทั้งง่ายทั้งปลอดภัยภาพจาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
แชร์