ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย http://winne.ws/n6921

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม

จังหวัดต่างๆในประเทศไทยส่วนมากจะมีดอกไม้ประจำจังหวัด มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น (5 จังหวัด) ที่ไม่มีดอกไม้ประจังหวัด

 ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย

1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

2. จังหวัดกระบี่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทุ่งฟ้า

3. จังหวัดกาญจนบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกาญจนิกา

4. จังหวัดกาฬสินธุ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพะยอม

5. จังหวัดกำแพงเพชร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพิกุล

6. จังหวัดขอนแก่น : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์

7. จังหวัดจันทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี

9. จังหวัดชลบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกประดู่

10. จังหวัดชัยนาท : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกชัยพฤกษ์

11. จังหวัดชัยภูมิ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกระเจียว

12. จังหวัดชุมพร : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพุทธรักษา

13. จังหวัดเชียงราย : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกพวงแสด

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

ดอกพวงแสด

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

14. จังหวัดเชียงใหม่ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกทองกวาว

15. จังหวัดตรัง : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกศรีตรัง

16. จังหวัดตราด : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกฤษณา

17. จังหวัดตาก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

18. จังหวัดนครนายก : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิกา

19. จังหวัดนครปฐม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกแก้ว

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

20. จังหวัดนครพนม : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกกันเกรา

21. จังหวัดนครราชสีมา : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสาธร

22. จังหวัดนครศรีธรรมราช : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกราชพฤกษ์

23. จังหวัดนครสวรรค์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสลา

24. จังหวัดนนทบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกนนทรี

25. จังหวัดนราธิวาส : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบานบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

ดอกสาธร

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1
ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยตอนที่ 1

26. จังหวัดน่าน : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเสี้ยวดอกขาว

27. จังหวัดบึงกาฬ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสิรินธรวัลลี

28. จังหวัดบุรีรัมย์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกสุพรรณิการ์

29. จังหวัดปทุมธานี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกบัวหลวง

30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกเกด

31. จังหวัดปราจีนบุรี : ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ ดอกปีป

หมายเหตุ 1 : ขอบคุณภาพจาก udomsuksa.ac.th

เกร็ดความรู้.net

แชร์