วินัย 3 ด้าน ที่สำคัญต่อเด็กมีอะไรบ้าง? ฝึกให้ได้ผลจริงและติดเป็นนิสัยอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไร?

คุณแม่ชาวอังกฤษ บอกว่า ถ้าเด็กที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กโตขึ้นช่วยตัวเองและรับผิดชอบตัวเอง ได้ ไม่เหมือนเด็กทางเอเชีย มักต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ ตลอด http://winne.ws/n13937

4.1 พัน ผู้เข้าชม
วินัย 3 ด้าน ที่สำคัญต่อเด็กมีอะไรบ้าง? ฝึกให้ได้ผลจริงและติดเป็นนิสัยอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไร?แหล่งภาพจาก Montfort College Primary Section

วินัยนั้นสร้างคน คนจะสำเร็จได้ ต้องมีวินัยทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องงาน ต้องฝึกตั้งแต่ไม้อ่อนเลยทีเดียว

ในชีวิตประจำวันของทุกคนควรมีวินัยด้านใดบ้าง

1. วินัยด้านสังคม

2. วินัยในชีวิตประจำวัน เช่นการเข้านอน การกิน

3. วินัยด้านการอดกลั้น คุมอารมณ์  ให้เป็นคนสม่ำเสมอในการเรียน การทำงาน

ต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็น "ไม้อ่อน" 

1. ฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การแต่งตัว  การอาบน้ำ การแปรงฟัน การทานอาหารเองอย่าเอาแต่ติ ต้องมีแรงเชียร์ 

2. ฝึกให้รอคอยให้เป็น ให้อดกลั้น ให้เป็น ต้องสอนตั้งแต่ 1 ขวบ ไม่ให้เกิน 4 ขวบ และไม่ตามใจในทันที และไม่ใช้อารมณ์กับเด็ก ถ้าเขาโวยวาย อย่าเพิ่งเข้าไปปลอบ แต่ให้อยู่ในสายตา ถ้าต้องพูดเลย ให้ใช้ความใส่ใจ และสุภาพกับเขา พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี 

3. มอบหมายงานบ้านให้ทำ เช่น อายุ 5 ขวบ ให้เขาภาคภูมิใจในตัวเอง ด้วยการหยิบจับสิ่งของช่วยพ่อแม่พี่น้อง มีกิจกรรมร่วมกันกับคนอื่น

4. อนุญาตให้เด็กได้ไปไหน ๆ ด้วยตัวเองบ้าง แต่ให้อยู่ในสายตา จะทำให้เกิดพัฒนาการได้ดี 

5. ฝึกวินัยจากมื้ออาหาร อิ่มแล้วต้องเก็บเอง ล้างเอง มารยาทในโต๊ะอาหาร การเตรียมอาหาร ทำได้ที่บ้านทุกวัน 

คุณแม่ชาวอังกฤษ บอกว่า ถ้าเด็กที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กโตขึ้นช่วยตัวเองและรับผิดชอบตัวเอง ได้ ไม่เหมือนเด็กทางเอเชีย มักต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ ตลอด

พ่อแม่สำคัญ ต้องมีวินัยก่อนเด็ก

วินัยในมุมมองทางธรรม

วินัยมีประโยชน์มาก ๆ เลย 

เช่นนำดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัย จะมีค่ากว่าดอกไม้ที่กระจัดกระจายบนพื้น ไม่มีราคา ต้องฝึกเด็กให้ดี เขาจะกลายเป็นเพชรที่เปล่งประกาย 

วินัยคือสิ่งที่นำไปแจ้ง ไปดี ทำให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ต่อคนที่ดี ใครจะเอาผิดหรือยัดเยียดความไม่ดีได้ยาก เช่นเด็กที่มีวินัยในการทำการบ้าน ดูแลตัวเอง แล้วจะฝึกอย่างไร ?

หลักการฝึกวินัย ตามหลักของหลวงพ่อทัตตชีโว คือให้ฝึก 5 ด้านนี้

1. ฝึกเรื่องความสะอาด อย่าให้เด็กนอนแช่ความสกปรก

2. ฝึกเรื่องความเป็นระเบียบ

3. ฝึกเรื่องความสุภาพ หยิบจับอะไร ก็นุ่มนวล พูดจากันด้วยความสุภาพ

4. ฝึกเรื่องการตรงเวลา ให้อาหารเป็นเวลา นอนเป็นเวลา

5. ฝึกเรื่องความมีสมาธิ ความนิ่ง ควบคุมอารมณ์ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ

การฝึกต้องเริ่มตั้งแต่ในท้อง เพราะกระแสของแม่และลูกจะถึงกัน 

ฝึกวินัยที่ไหน ฝึกที่สภาพแวดล้อมของลูก คือ 5 ห้องชีวิต ของเขา คือห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร ห้องทำงาน (ห้องเรียน) สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเด็กไปตลอดชีวิต

แชร์