เจ๋งอ่ะ!! เครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศแบบพกพาได้ของอิสราเอล

Spring System นวัตกรรมผลิตน้ำดื่มจากอากาศแบบพกพาได้ของอิสราเอล http://winne.ws/n14243

2.3 พัน ผู้เข้าชม
เจ๋งอ่ะ!! เครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศแบบพกพาได้ของอิสราเอลgreenprophet.com

บริษัทจากอิสราเอลได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถผลิตน้ำดื่มจากอากาศที่เหมาะสมได้  

 “น้ำ” เป็นทรัพยากรอันมีค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในอดีตถึงปัจจุบันหลายพื้นที่ในโลกนั้นแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงปัญหาการปนเปื้อนจนทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาดพอสำหรับดื่ม นวัตกรรมเพื่อการผลิตน้ำจึงมีออกมามากมาย และหนึ่งในนั้นเป็นของอิสราเอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในกองทัพ 

เจ๋งอ่ะ!! เครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศแบบพกพาได้ของอิสราเอลgreenprophet.com

“Water-Gen” บริษัทสัญชาติอิสราเอล ได้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมผลิตน้ำจากอากาศตั้งแต่ปี 2011 โดยต้นแบบชิ้นแรกที่ออกมานั้นเพื่อใช้ในกองกำลังป้องกันอิสราเอล จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สามารถสวมใส่เพื่อการพกพาได้ ภายใต้ชื่อที่เรียกว่า “Spring System”  

โดยขนาดแบบพกพาหรือ “Spring System”  นั้นสามารถผลิตน้ำได้ถึง 7- 10 แกลลอนต่อวัน ส่วนขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งยังฐานข้อมูลนั้นสามารถผลิตได้ถึง 120 แกลลอนหรือราวๆ 480 ลิตร อำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติภารกิจในดินแดนอันแห้งแล้งนั้นไม่ขาดแคลนซึ่งน้ำดื่ม ในขณะที่ทางประเทศอินเดียเองก็ให้ความสนใจในอุปกรณ์ผลิตน้ำของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะทำงานได้ดีในสภาพภูมิประเทศอย่างอินเดีย เป็นต้น 

ขอบคุณที่มา greenprophet.com/2015/01/israeli-watergen-gadget-pulls-drinking-water-from-thin-air และ 2bgreen4ever.com/15119594/spring-system-ผลิตน้ำดื่มจากอากาศ

เจ๋งอ่ะ!! เครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศแบบพกพาได้ของอิสราเอลgreenprophet.com
แชร์