ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ครูเปรียบเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ๆ วันนี้ หากครูได้ชี้แนะนำพาเยาวชนไปสู่เส้นทางที่ถูกที่ควร ย่อมจะเป็นสิ่งที่ติดเข้าไปในใจ เป็นความทรงจำที่ดีของเด็ก ๆ ตลอดไป แม้อนาคตเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ภาพดี ๆ ในใจที่นำความสุขมาให้ http://winne.ws/n16995

1.0 พัน ผู้เข้าชม

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

เด็ก ๆ เปรียบเหมือนผ้าขาว ที่พร้อมได้รับการแต่งแต้มสีสัน จากคุณครูที่เปรียบเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ๆ

       หากวันนี้ สิ่งที่คุณครูได้ชี้แนะ นำพาเยาวชนไปสู่เส้นทางที่ถูกที่ควร ย่อมจะเป็นสิ่งที่ติดใจ เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีของเด็ก ๆ ตลอดไป แม้อนาคตเยาวชนเหล่านี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ภาพดี ๆ ในใจที่นำความสุขมาให้ เหล่านี้ย่อมไม่มีวันที่จะเลอะเลือนจากใจของเขาได้เลย และสักวันเขาก็ย่อมเป็นพ่อและแม่ของลูก และเยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไป อีกด้วย

       ดังนั้น หากสังคมไทยในวันนี้ จะได้พร้อมใจกันปลูกฝังความคิดที่ดี และนำพาเด็กให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ตามวิถีแห่งพุทธศาสนา นอกจากจะได้ปัญญาบารมีแล้ว คุณครูจะกลายเป็นที่รักของเด็กยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอน และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น สังคมไทย จะเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ด้วยความเมตตา การแบ่งปัน และการให้อภัย อีกด้วย

       ทีมข่าววินนิวส์ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะครูและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ร่วมกันเสียสละความสุข เพื่อสร้างนิสัยดี ๆ กับเยาวชน มา ณ โอกาสนี้ครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดหนองสะเดา จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดหนองสะเดา จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดหนองสะเดา จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนสำโรง จ.สุพรรณบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนตะโก จ.ราชบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนตะโก จ.ราชบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ
ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนตะโก จ.ราชบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ

ร.ร.วัดดอนตะโก จ.ราชบุรี

ปลื้ม ๆ กับภาพนักเรียนตัวน้อยร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา-สวดธรรมจักรช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชากันครับ
แชร์