ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่

คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์เสร็จ http://winne.ws/n17110

2.8 พัน ผู้เข้าชม
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะอาจารย์ ,ครู และนักเรียน ม.1-ม.6 จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกัน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อฉลองการสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์  ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ภาพโดย : ศูนย์ภาพนิ่งและบรรณาธิการภาพ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี วัดพระธรรมกาย

ที่มา : ภาพดีๆ ๐๗๒ , https://photoofdays.blogspot.com/2017/07/1-6-2000-11-2560.html

ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
ชมภาพนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากว่า 2,000 คน ร่วมสวดธรรมจักร ฉลองอาคารใหม่
แชร์