บุคลิกภาพแบบไหน เหมาะกับอาชีพอะไร

เลือกอาชีพจากบุคลิกภาพของคุณ ตามหลักทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (John L. Holland) แบ่งบุคลิกภาพคนไว้ทั้งหมด 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเหมาะกับอาชีพอะไรบ้าง ไปอ่านดูกันเลยค่ะ http://winne.ws/n3480

6.1 พัน ผู้เข้าชม

บุคลิกภาพ นิสัย ความชอบ และงานอดิเรก มี ผลต่อการเลือกเรียนต่อในระดับต่างๆ ทั้ง ม.4 ปวช. ปวส. และการเลือกคณะตอนเข้ามหาวิทยาลัยด้วย แต่น้องๆ หลายคนคงไม่แน่ใจว่าอยากจะเรียนหรือจะทำงานอะไรต่อในอนาคต 

ตามหลักทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (John L. Holland) นั้น จะแบ่งบุคลิกภาพ นิสัย และสิ่งแวดล้อมของบุคคลออกเป็น  6 กลุ่ม และลักษณะของแต่ละกลุ่มก็จะสามารถคาดการรูปแบบความสนใจในงานประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกอาชีพที่เข้ากับบุคลิกและนิสัยตนเองได้                   

บุคลิกภาพแบบไหนเหมาะกับอาชีพอะไร 3 กลุ่มแรกคือ ตัว S I และตัว R ค่ะ

บุคลิกภาพแบบไหน เหมาะกับอาชีพอะไร

                                                             อยู่ใน 3 กลุ่มแรกนี้หรือเปล่าคะ 

                                ถ้าคิดว่ายังไม่น่าจะใช่ ลองไปอ่านอีก 3 กลุ่มที่เหลือนี้ค่ะ

บุคลิกภาพแบบไหนเหมาะกับอาชีพอะไร 3กลุ่มหลังนี้ คือ ตัว E C และตัว A

บุคลิกภาพแบบไหน เหมาะกับอาชีพอะไร

ให้เลือก 3 ตัวเรียงตามลำดับ นะคะ แล้ว จะได้รู้ว่า คุณเหมาะกับงานประเภทไหน จะได้ตั้งใจเรียนและพัฒนาตนเองให้เหมาะกับงานนั้น ๆ มากขึ้น จะช่วยให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นค่ะ

ทบทวน 6 บุคลิกภาพของคน 6 กลุ่ม

บุคลิกภาพแบบไหน เหมาะกับอาชีพอะไร

อ้างอิงข้อมูลจาก www.dek-d.com

ขอบคุณภาพจาก www.google.com

แชร์