วันปีใหม่ของเนปาล 13 เมษายน.2559 (Naya Bursa ko Supakamana)

เช้าตรู่วันพุธที่ 13 เมษายน.2559 อันตรงกับวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทยและยังตรงกับวันปีใหม่ของเนปาลด้วยเป็นการเปลี่ยนจากปี 2072 เป็น 2073 http://winne.ws/n2041

1.3 พัน ผู้เข้าชม
วันปีใหม่ของเนปาล 13 เมษายน.2559 (Naya Bursa ko Supakamana)

นมัสเตค่ะ..พบกับข่าวรับอรุณรายงานกิจกรรมในศูนย์ DIMC Dharmasthali Katmandu ประเทศเนปาล

เช้าตรู่วันพุธที่ 13 เมษายน.2559 อันตรงกับวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทยและยังตรงกับวันปีใหม่ของเนปาลด้วยเป็นการเปลี่ยนจากปี 2072 เป็น 2073

ทุกคนในเนปาลจะทักทาย Happy New Year 

หรือในภาษาเนปาล Naya Bursa ko Supakamana

ดังไปทั่วทั้งประเทศเลย.

พระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม Dharmasthali พาสามเณรน้อย เชื้อสายชาวพุทธ จำนวน 15 รูป ไปบิณฑบาตที่เจดีย์เก่าแก่

 เจดีย์นี้สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการมาจาริกธรรมของพระถังซำจั๋ง 

จากประเทศจีน ซึ่งมีอายุกว่า 2300ปี 

มีรูปปั้นพระพุทธเจ้าในแบบของนิกายมหายาน

บนเขาตรงข้ามบ้านบูลันบาเจียะ

โดยมีTokal เป็นอาสาสมัครชาวเนปาลช่วยปชส.ล่วงหน้า

เป็นการบิณฑบาตนำบุญจากลุมพินีมาฝาก

 มีคนใส่บาตรมากมายทั้งข้าวสาร บิสกิตและปัจจัย

รายงานข่าวโดย ป้าแดง ชุลีพร

Credit http://the-meditation-ways.blogspot.de/2016/04/13-2559-naya-bursa-ko-supakamana.html

วันปีใหม่ของเนปาล 13 เมษายน.2559 (Naya Bursa ko Supakamana)
วันปีใหม่ของเนปาล 13 เมษายน.2559 (Naya Bursa ko Supakamana)
วันปีใหม่ของเนปาล 13 เมษายน.2559 (Naya Bursa ko Supakamana)
แชร์