UN กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันดินโลก" เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวงร.9

องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน http://winne.ws/n9538

4.4 พัน ผู้เข้าชม
UN กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันดินโลก" เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวงร.9

สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่ในหลวง 

องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีหนึ่งประโยคที่ประชาชนคนไทยหลายคนยังไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงทรงเคยตรัสว่า “อย่าจำตัวฉัน แต่ให้จำประโยชน์ที่ฉันทำ” ซึ่งเราชาวไทยรู้ดีว่า พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์


ขอบคุณข้อมูลจาก

http://iuvclub.com/16147

แชร์