ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน

ที่เมือง Kleve ประเทศเยอรมัน พระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้สอนสมาธิในคอร์สปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ Inner Peace Weekend ให้กับชาวท้องถิ่นจำนวน 27 คน จาก 6 ประเทศ http://winne.ws/n20602

1.9 พัน ผู้เข้าชม
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน

เป็นที่น่ายินดีและน่าชื่นชมอนุโมทนาบุญกับเรื่องราวดี ๆ ในต่างแดน ที่เมือง Kleve ประเทศเยอรมัน (ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างเยอรมัน และเนเธอร์แลนด์) 

พอจ.ได้สอนสมาธิในคอร์สปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ Inner Peace Weekend ให้กับชาวท้องถิ่นจำนวน 27 คน จาก 6 ประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม นอกจากการปฏิบัติธรรมวันละ 4 ครั้งแล้ว พอจ. ยังได้บรรยายหัวข้อธรรมเกี่ยวกับ ความสุข การสร้างนิสัยเพื่อขจัดความทุกข์ และเพิ่มความสุขจากภายในใจ และการฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มความสมดุลชีวิต กว่าครึ่งของชาวท้องถิ่น เป็นพีซเอเจนท์ผู้ที่ผ่านการอบรม Global Peace on the Move and Artistic Meditation มาก่อน

In Kleve, Germany, we had an Inner Peace Weekend with 27 people from 7 nationalities (mostly from Germany, the Netherlands and Belgium). The topics were related to the meaning of inner peace happiness, the habit development and how to use meditation to balance your life. Half of the participants are Peace Agents from the previous Global Peace on the Move as well as the artistic meditation fellowships. Could you see familiar faces from the pictures?

Cr. LP John


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1509637732423953&id=100001332225696

ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
ชาวยุโรปกว่า 6 ประเทศเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่เยอรมัน
แชร์