ที่มาของเพลงเทียบเวลา ๘ นาฬิกาและ ๑๘ นาฬิกา ที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างนี้เอง!ฝากบอกต่อด้วยครับ

เพลงเทียบเวลา ที่คุ้นหูคนทุกวัย แท้จริงมาจากทำนองเพลงไทยชื่อ พม่าประเทศ วิเศษดนตรีนำมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้เครื่องดนตรีไทย เลียนเสียงเพลงก่อนเทียบเวลาทางวิทยุกระจายเสียงเวลา ๘นาฬิกาและ ๑๘ นาฬิกา แต่งมาตั้งสมัยร.4แล้ว http://winne.ws/n20611

3.4 พัน ผู้เข้าชม

เพลงเทียบเวลา ที่คุ้นหูคนทุกวัย แท้จริงมาจากทำนองเพลงไทยชื่อ พม่าประเทศ วิเศษดนตรีนำมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้เครื่องดนตรีไทย เลียนเสียงเพลงก่อนเทียบเวลาทางวิทยุกระจายเสียงเวลา ๘ นาฬิกาและ ๑๘ นาฬิกา

กราบขอบพระคุณ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ได้กรุณาอธิบายเพลงนี้ผ่าน อ.อัษฎาวุธ สาคริก มาดังต่อไปนี้

       "...เรื่องเพลงเทียบนาฬิกาทางวิทยุก่อน 2500 ใช้เพลงชื่อเดินทางไกลบรรเลงครูเอื้อ สุนทรสนาน ว่า ทำนองไม่สื่อกับนาฬิกาครูสริ ยงยุทธ (ศิษย์พระเจนดุริยางค์) จึงแนะนำเพลงไทยเดิมสั้น ๆ ชื่อพม่าประเทศ ของคณะละครปรินซเธียร์เต้อ คือคณะของเจ้าพระยามหินทร์ฯเมื่อท่านเล่นเปียโนให้ครูเอื้อและครูบิลลี่ (นักแยกเสียงประสาน) ฟัง 

       ทั้งสามคนเห็นพ้องว่า เพลงนี้สามารถสอดแทรกเสียงนาฬิกาตีเป็นจังหวะลงไปได้อย่างงดงาม ทั้งสามคนจึงร่วมกันสร้างเพลงเทียบนาฬิกาขึ้นใหม่ ใช้มาก่อนปี 2500 ครับ

       ครูสริ ยงยุทธท่านเล่าให้ผมฟังว่า ใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที ท่านก็ช่วยกันแต่งเพลงเทียบนาฬิกาเสร็จที่ห้องดนตรีไทยสากล กรมโฆษณาการเป็นเรื่องเก่าที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ บัดนี้มาถามกันมาก ว่าชื่อไทยเดิมว่า เพลงอะไร ครับ มันชื่อว่าเพลงพม่าประเทศ ไม่ใช่ประเทศพม่าแล้าพม่าไม่ได้เป็นเจ้าของครับ คนไทยแต่งไว้แต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้า รัชกาลที่ 4 ฝากสอนคนต่อ ๆไปด้วยครับ..."

https://www.youtube.com/watch?v=UQ8c2Es0dEE

แชร์