ล้นหลาม!! วัดสังฆทาน นนทบุรี จัดบวชเนกขัมมะชายหญิง

11-15เม.ย.59 วัดสังฆทาน จัดบวชเนกขัมมะ ประชาชนแห่กันมาเข้าร่วมสงบใจ แทนการไปเที่ยวสงกรานต์ http://winne.ws/n2127

5.0 พัน ผู้เข้าชม
ล้นหลาม!! วัดสังฆทาน นนทบุรี จัดบวชเนกขัมมะชายหญิง

11-15 เมษายน 2556 วัดสังฆทาน จัดบวชเนกขัมมะ ชายหญิงนนทบุรี แห่กันมาเข้าร่วมสงบใจ ล้นหลาม

ล้นหลาม!! วัดสังฆทาน นนทบุรี จัดบวชเนกขัมมะชายหญิง

จาก Timeline ของ Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของวัดสังฆทาน ได้เผยแพร่ภาพศรัทธาชาวพุทธมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวัดอย่างแน่นขนัด ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงปัจจุบัน 15 เมษายน 2559

ล้นหลาม!! วัดสังฆทาน นนทบุรี จัดบวชเนกขัมมะชายหญิง

โดยประชาชนชาวนนทบุรี ได้เปลี่ยนใจจากการเดินทางท่องเที่ยวหาความสุขภายนอก มาเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสุขภายใน กันด้วยความปิติ

ล้นหลาม!! วัดสังฆทาน นนทบุรี จัดบวชเนกขัมมะชายหญิง

โดยทุกวันของการทำกิจกรรม จะมีทั้งการเดินจงกลม, นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ 

สร้างความเบิกบานใจ รวมถึงผ่อนคลาย ให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสถึงความสุขจากรสแห่งธรรมได้อย่างดียิ่ง

แหล่งข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ วัดสังฆทาน

แชร์