ช่วงสงกรานต์ คนไทยกลับบ้าน-แรงงานเมียนมากลับบวชเณร!!!

ช่วงสงกรานต์มีการหยุดงานติดต่อหลายวัน คนไทยต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมกิจกรรมตามประเพณี แต่สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้เดินทางกลับโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมาได้ถือโอกาสบรรพชาเป็นสามเณร http://winne.ws/n23165

211 ผู้เข้าชม
ช่วงสงกรานต์ คนไทยกลับบ้าน-แรงงานเมียนมากลับบวชเณร!!!

ช่วงเทศกาลสงกรานต์คนไทยที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและแรงงานต่างด้าวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมกิจกรรมตามประเพณีทุกปี แต่สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้เดินทางกลับโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมาได้ถือโอกาสที่มีการหยุดงานติดต่อกันหลายวันได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดหนองปลากะดี่ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีมอบหมายให้คณะสงฆ์หนองแคเป็นแม่งานดำเนินการโดยพระครูสิริสารวิฐ เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด เจ้าคณะอำเภอหนองแค เป็นประธานดำเนินการบรรพชา

ช่วงสงกรานต์ คนไทยกลับบ้าน-แรงงานเมียนมากลับบวชเณร!!!

การบรรพชาเป็นไปตามโครงการสานสัมพันธ์ไทยเมียนมา โดยมีชาวเมียนมาบวชจำนวน 31 รูป และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวพุทธ ซึ่งในช่วงนี้ที่ประเทศไทยจะเห็นแต่การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นส่วนมากแต่นี้เป็นการบวชผู้ใหญ่ภาคฤดูร้อน เนื่องจากพื้นที่อำเภอหนองแคมีนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตั้งอยู่และมีแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานเป็นจำนวนมาก 

ช่วงสงกรานต์ คนไทยกลับบ้าน-แรงงานเมียนมากลับบวชเณร!!!

ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

แชร์